Nieuwe regularisatieperiode - impact beroep vernietiging KB

Ingediend door NicoD op wo, 08/19/2020 - 18:33
Informatie
Parlement
Kamer
Datum
Vraagsteller
dhr. Carinval (MR)
Vindplaats/Bron
http://www.dekamer.be/doc/CCRA/pdf/54/ac954.pdf
Vraag

David Clarinval (MR): De vzw Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers heeft een beroep tot vernietiging bij de Raad van State ingesteld tegen het koninklijk besluit dat de nieuwe periode voor het regulariseren van vergunningsplichtige wapens vastlegt.

Weinig mensen hebben weet van deze nieuwe regularisatieronde. Ik heb hier geen informatie over gezien en blijkbaar is de voorlichtingsbrochure moeilijk verkrijgbaar.

Wat zal er gebeuren met de wapens die aangegeven werden maar aarvoor nog geen erkenning werd gekregen indien het koninklijk besluit vernietigd wordt? Zal men ervoor zorgen dat de egularisaties zonder meer tot 31 december 2018 kunnen plaatsvinden?

Antwoord

17.02 Minister Koen Geens (Frans): Ik heb alle mogelijke middelen gebruikt om de nieuwe periode voor de aangifte van vuurwapens aan te kondigen. Onze persberichten werden in verschillende Belgische media gepubliceerd. We hebben die informatie via Twitter en Facebook gedeeld. Op de website van de FOD Justitie kan men zeer veel informatie vinden en kunnen er gratis drukversies aangevraagd worden.

Tegen het koninklijk besluit dat de aangifteperiode regelt, werd er een beroep tot vernietiging ingesteld. De mogelijkheid om aangifte te doen, die de wapenbezitters ten goede komt, wordt precies door een vereniging die ijvert voor de belangen van de wapenbezitters, ter discussie gesteld.

We bereiden vol vertrouwen onze verdediging voor. Een vernietiging van het besluit zou op generlei wijze afbreuk doen aan de vrijstelling van strafvervolging. De vrijstelling is bij wet bepaald.

Een bewijs van ontvangst van een aangifte bij de politie volstaat om aanspraak te kunnen maken op die amnestie, ook al is de procedure nog niet afgesloten. De burgers kunnen gerust hun wapens blijven aangeven.