Senaat - Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de hervorming van het centraal wapenregister» (nr. 4-709)

Ingediend door NicoD op do, 08/13/2020 - 18:18
Informatie
Parlement
Senaat
Datum
Vraagsteller
Philippe Monfils (MR)
Vindplaats/Bron
http://www.senaat.be/www/?MIval=/publications/viewSTBlok&COLL=H&DATUM=02/12/2009&DOSID=67113223&MINID=-1&LEG=4&NR=63&VTYPE=vouid&LANG=nl
Vraag

De heer Philippe Monfils (MR). - Het centraal wapenregister dat moet toelaten alle wapens te traceren, is volledig verouderd. De meeste inschrijvingen van wapens zijn onjuist, fictief, te laat, zelfs niet bestaand.

Sedert drie jaar ondervraag ik de minister om het zes maanden om te weten hoever het staat met de hervorming van het register. In 2006 gebeurde er niets. In oktober 2006 heeft de voorganger van de huidige minister bevestigd dat de hervorming eindelijk aan de gang was: werving van personeel, een nieuw informaticaprogramma, een digitale handleiding voor de lokale politiediensten via een intranet van de politie. Naar verluidt zou dat laatste niet werken ofwel begrijpen de politieagenten het niet.

De hervorming moest tegen het tweede kwartaal van 2007 zijn afgerond. In november 2006 en januari 2007 zijn twee politieagenten de ploeg komen versterken, tevergeefs echter. Wellicht had men beter informatici aangeworven.

In de plenaire vergadering van 14 februari 2008 heeft de minister nog eens geantwoord dat de hervorming aan de gang was en zich zelfs in de eindfase bevond. Het nieuwe register zou tegen april 2008 klaar zijn. Volgens de planning zouden de politiediensten en de gouverneurs er in juni 2008 over kunnen beschikken. Bij mijn weten is dat niet het geval, vandaar mijn vragen.

Is de hervorming van het centraal wapenregister beëindigd? Zo ja, hoe zal het register concreet werken? Zijn alle politiezones uitgerust met computerterminals? Zo neen, wat is nu de timing?

Als uit het antwoord zou blijken dat de hervorming nog geen feit is, zal ik de nieuwe minister hierover kort voor of na de regionale verkiezingen opnieuw ondervragen.

Antwoord

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie. - Ik lees het antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken.

De ontwikkeling van een nieuwe toepassing van het centraal wapenregister - CWR - werd aangevat in 2005 en liep door tot april 2008, na enkele problemen te hebben gekend. De ploeg van het centraal wapenregister heeft de toepassing van mei tot midden juli 2008 getest.

Tijdens de tests werden enkele anomalieën vastgesteld. Daarom werd eind juli 2008 een analist aangesteld om de toepassing te herzien en de interfaces voor invoer en verwerking te vereenvoudigen. De analyse van de aan te brengen wijzigingen en het opstellen van de instructies voor de technische ontwikkelingen zullen eind februari 2009 worden beëindigd.

Op dit ogenblik hebben de vier politieagenten die voor het centraal wapenregister werken als opdracht de politiediensten en de provincies te helpen bij het informatiebeheer. Zij staan in voor de kwaliteit van de inhoud van de huidige toepassing en hebben geregeld contact met de gebruikers met betrekking tot het aanbrengen van verbeteringen of het geven van opleidingen.

Met hun ervaring volgen zij de inhoudelijke ontwikkeling van het nieuwe wapenregister. De technische ontwikkeling van het centraal wapenregister valt niet onder hun bevoegdheid.

De oorzaak van de problemen moet zowel op centraal als op lokaal niveau worden gezocht.

Op centraal niveau moest de huidige toepassing functioneel en technisch worden aangepast om de continuïteit van de inschrijvingen, de vergunningen en de erkenningen ingevolge de inwerkingtreding van de nieuwe wapenwet te kunnen verzekeren. Ingevolge de interne test die werd uitgevoerd, moest de timing worden aangepast omdat technische wijzigingen noodzakelijk waren gebleken.

Zoals ook collega Geert Lambert tijdens zijn bezoek van het centraal wapenregister op 14 november 2008 kon vernemen, hield de timing aanvankelijk geen rekening met eventuele wijzigingen. Een herziening van het tijdschema is inherent aan de ontwikkeling van een dergelijk project dat vaak uitgebreide informaticaprogramma's vereist. Na de technische verbeteringen zullen de leden van het wapenregister, de lokale politie en de wapendiensten van de gouverneurs een reeks externe tests doen.

Op lokaal vlak konden sommige wapens niet worden ingeschreven bij gebrek aan personeel in sommige diensten. De problematiek van de traceerbaarheid van vuurwapens is dus niet te wijten aan de huidige toepassing.

Rekening houdend met die elementen, zal de nieuwe toepassing uiterlijk in september 2009 in een proefversie beschikbaar zijn.

De heer Philippe Monfils (MR). - Dat lijkt me ingewikkelder dan de Fortisaffaire, terwijl niets eenvoudiger is.

De lokale politie hoeft alleen maar over een computer te beschikken om het aangeboden vuurwapen samen met de naam, het adres en het telefoonnummer van de aangever te kunnen invoeren. Vervolgens stuurt zij die gegevens voor verwerking door naar de computer van het centraal wapenregister. Het is bijna zo eenvoudig als een huiscomputer. Nu verneem ik nogmaals dat er nog zes maanden nodig zijn.

Inmiddels valt de politie mensen lastig omdat hun wapen niet is ingeschreven in het CWR. Hoe kan dat als het systeem niet werkt?

Ik heb dan ook een bijzonder strenge brief geschreven naar de betrokken politiezone. De zaken slepen al drie en een half jaar aan. Ik was voorstander van een wetswijziging, maar ik wens wel te weten waar de wapens zich precies bevinden zodat de politie indien nodig kan optreden.

Dat we nog steeds niet over dat fundamentele instrument beschikken, ontmoedigt mij. Ik zal de minister in oktober of november opnieuw ondervragen.

Commentaar

Het is een goede zaak dat regelmatig in het parlement vragen worden gesteld over het functioneren van het Centraal Wapenregister. Zoals de vraagsteller in zijn repliek terecht opmerkt, is het vrij schandalig dat hier, na meer dan DRIE jaar, nog geen actie genomen is. Van de burgers werd nochtans wel directe actie gevraagd om zich in regel te stellen.

Ondertussen blijft het Centraal Wapenregister in sommige universitaire cursussen "informatiebeleid" functioneren als hét voorbeeld van hoe het niet moet.

Wij zien alvast uit naar de vorderingen die de minister misschien zal kunnen melden als de vraag, zoals aangekondigd door senator Monfils, opnieuw gesteld wordt na de regionale verkiezingen.