Parlementaire Vragen

Datum Titel
Senaat - Schriftelijke vraag nr. 4-1795 dd. 16 oktober 2008 (Philippe Monfils) - Geldigheidsduur vergunningen en erkenningen
Kamer - commissie justitie 23 maart 2010 - mondelinge vragen misdrijf met illegaal wapen in Bilzen - toezicht naleving wapenwet
Nieuwe regularisatieperiode - impact beroep vernietiging KB
Senaat - Schriftelijke vraag nr. 4-3548 (Marie-Hélène Crombé-Berton) dd. 9 juni 2009 - aanpassing wapenwet - vergunning onbepaalde duur
Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over «het actieplan tegen de illegale wapenhandel» (nr. 5-441)
Senaat - Schriftelijke vraag nr. 4-2861 - van Philippe Monfils (MR) d.d. 22 januari 2009
Kamer - schriftelijke vraag nr. 398 (Bert Schoofs) - regeling inzake de inbewaringneming van wapens
Parl. Vr. van de heer Koenraad Degroote aan de minister van Justitie over "de wapenvergunning" (nr. 4612)
Senaat - Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de hervorming van het centraal wapenregister» (nr. 4-709)
Kamer - Schriftelijke vraag nr. 331 dd. 15 februari 2011 - wapenbeurzen - organisatie - omzendbrief
Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de minister van Justitie over «de veiligheidsmaatregelen voor het bezit van wapens door particulieren» (nr. 4-1273)
Sportschutterslicenties - overleg
Senaat - Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de minister van Justitie over «de nieuwe wapenwet en de vernietiging van de ingeleverde wapens»
Senaat - Schriftelijke vraag nr. 4-7400 dd. 7 april 2010 (Geert Lambert) - bezit van wapens - niet aanvragen van vergunning - aansporing tot inlevering - vervolging
Vraag van de heer Koenraad Degroote aan de minister van Justitie over "de regularisatie van wapens"
Kamer - Schriftelijke vraag nr. 0750 van 9 juli 2009 (Ben Weyts - NVA) - CWR - wapenbezit - vergunningen en verkoop - statistiek
Mondelinge vraag Kamercommissie Justitie dd. 18 april 2012 omtrent de afschaffing HFD wapens
Kamer - Mondelinge vraag 0425 van 4 december 2007(Liesbeth Van der Auwera) - HFD wapens - problematiek schuttersgilden - sportschieten
Kamer - Mondelinge vraag van 24 februari 2010 van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over "de burgerlijke uzi's en kalashnikovs" (nr. 19260)
Mondelinge vraag over nieuwe aangifteperiode voor wapens
Kamer - Schriftelijke vraag nr. 258 van 12 februari 2009 (Elio Di Rupo) - Centraal Wapenregister. - Registratie van vuurwapens.
Kamer - Schriftelijke vraag nr. 0342 dd. 21 februari 2011 (Thiébaut, PS) - Wapenbeurzen. - Omzendbrief van 29 oktober 2010. - Gevolgen.
Kamer - Schriftelijke Vraag nr. 0585 (Robert Van de Velde, LDD) - Vervolging bij het niet herindienen van een aanvraag tot wapenvergunning.
Mondelinge vraag over «een wereldwijde campagne tegen individueel wapenbezit» (nr. 5‑763)
Kamer - Schriftelijke vraag 0329 van 15 januari 2009 (Renaat Landuyt) - wapendrachtvergunning - attest huisarts - geen aansprakelijkheid huisarts