Parlementaire Vragen

Datum Oplopend sorteren Titel
Senaat - Schriftelijke vraag nr. 4-5640 dd. 7 december 2009 (Anke Van dermeersch) - KB opslag - probleem in geval van "legitieme zelfverdediging"
Senaat - vraag om uitleg nr. 4-1140 - Louis Ide (NVA) - Wapenattest - aansprakelijkheid artsen
Kamercommissie Justitie 28 oktober 2009 - interpellatie regels vervoer wapens
Senaat - Vraag om uitleg vervoer wapens jacht
Kamer - Schriftelijke vraag nr. 0750 van 9 juli 2009 (Ben Weyts - NVA) - CWR - wapenbezit - vergunningen en verkoop - statistiek
Senaat - Schriftelijke vraag nr. 4-3548 (Marie-Hélène Crombé-Berton) dd. 9 juni 2009 - aanpassing wapenwet - vergunning onbepaalde duur
Senaat - Schriftelijke vraag nr. 4-3370 dd. 21 april 2009 (Geert Lambert) - wapens - registratie door de provincies - personeelstekort
Kamer - Schriftelijke vraag nr. 0577 van 23 maart 2009 (Stefaan Van Hecke) - volautomatische wapens
Vlaams Parlement - Vraag om uitleg van mevrouw Els Van Weert dd. 19 maart 2009
Senaat - Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan de minister van Justitie over «de controle op ingevoerde lichte wapens» (nr. 4-687)
Kamer - Schriftelijke vraag nr. 258 van 12 februari 2009 (Elio Di Rupo) - Centraal Wapenregister. - Registratie van vuurwapens.
Senaat - Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de hervorming van het centraal wapenregister» (nr. 4-709)
Kamer - Schriftelijke vraag 0462 van 4 februari 2009 (Renaat Landuyt) - Nieuwe wapenwet. - Federale Wapendienst. - Beroepen tegen de beslissingen van de gouverneur.
Kamer - Schriftelijke vraag nr 0464 van 4 februari 2009 (Renaat Landuyt) - functioneren adviesraad voor Wapens
Kamer - schriftelijke vraag nr 0463 van 4 februari 2009 (Renaat Landuyt) - Nieuwe wapenwet. - Federale Wapendienst. - Richtlijnen aan de gouverneurs
Kamer - Schriftelijke vraag nr. 0461 van 4 februari 2009 (Renaat Landuyt) - indeling Kalashnikov en Uzi
Senaat - Schriftelijke vraag nr. 4-2861 - van Philippe Monfils (MR) d.d. 22 januari 2009
Kamer - Schriftelijke vraag 0329 van 15 januari 2009 (Renaat Landuyt) - wapendrachtvergunning - attest huisarts - geen aansprakelijkheid huisarts
Vlaams Parlement - Vraag nr. 90 van 15 januari 2009 van Els Van Weert - Sportschutterlicenties - Stand van zaken
Senaat - Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de minister van Justitie over «de nieuwe wapenwet en de vernietiging van de ingeleverde wapens»
Senaat - Schriftelijke vraag nr. 4-1795 dd. 16 oktober 2008 (Philippe Monfils) - Geldigheidsduur vergunningen en erkenningen
Kamer - Schriftelijke Vraag nr. 314 van de heer André Frédéric van 6 augustus 2008 - wapens - wijziging wet - teruggave
Kamer - Schriftelijke vraag nr. 225 van mevrouw Clotilde Nyssens van 28 mei 2008 - HFD wapens - replica's - uitbreiding oude jachtwapens
Senaat - Schriftelijke vraag nr. 4-895 dd. 28 april 2008 (Anke Vandermeersch) - draagvergunning wapens - dynamische schietdisciplines
Senaat - Schriftelijke vraag nr. 4-150 dd. 14 januari 2008 (Martine Taelman) - wapenwet 2006 - evaluatie