Aankoop wapens

De algemene regel is dat alle vuurwapens onderworpen zijn aan een vergunning. Het is dus in principe niet mogelijk vuurwapens te bezitten zonder een vergunning.

Voor de jagers bestaat een belangrijke uitzondering op deze regel. Wie meerderjarig is en houder is van een jachtverlof, kan zonder vergunning sommige wapens aankopen. Enkel wapens toegestaan voor de jacht in het gebied waar het jachtverlof geldig is, kunnen van deze uitzondering genieten.

In deze pagina's vindt u meer informatie over de wapens die toegestaan zijn voor de jacht in het Vlaamse en het Waalse gewest.

Ook jagers moeten bij aankoop van wapens en munitie alle registratie formaliteiten vervullen.