Jachtverlof

Een jachtverlof is een document dat het recht verleent om de jacht te beoefenen en dat is afgeleverd door of krachtens de overheden bevoegd voor de jacht. De gewesten zijn bevoegd voor de jacht.

De regeling van het jachtverlof is verschillend in elk gewest. U vindt in het menu links een beknopte samenvatting van de regels in de verschillende gewesten.

Het jachtverlof kan worden ingetrokken door de arrondissementscommisaris bij gevaar voor de openbare orde.