Vlaams Jachtverlof

In het Vlaamse Gewest wordt het jachtverlof geregeld door het jachtdecreet  en door het Koninklijk Besluit van 28 februari 1977, aangepast door de uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse regering.

Het jachtverlof wordt afgegeven na het slagen voor een praktische en theoretische proef. Ook dient jaarlijks het jachtverlof te worden geldig verklaard.

Om te jagen in het Vlaams Gewest moet men houder zijn van een jachtverlof. Het jachtverlof is telkens een jaar geldig tussen 1 juli en 30 juni van het volgende jaar. Om geldig te zijn, moet het jachtverlof voorzien zijn van een foto, het moet genummerd zijn, behoorlijk ingevuld en ondertekend. Jaarlijks dient een geldigheidsvignet te worden aangebracht.

De verschuldigde belasting voor een jachtverlof dat alle dagen geldig is bedraagt €150. Een jachtverlof dat enkel op zondag geldig is kost €105.

De houders van een jachtverlof afgegeven in het Vlaamse Gewest kunnen als gastheer een jachtvergunning krijgen voor hun niet in het Vlaamse Gewest wonende genodigden. De jachtvergunning is slechts geldig voor de vijf vooraf bepaalde data van het jachtseizoen vermeld op de jachtvergunning. De verschuldigde belasting hiervoor bedraagt €40.

Voor meer informatie over jagen in Vlaanderen, verwijzen we graag naar de Hubertus Vereniging Vlaanderen.

Zij zijn te bereiken als volgt:

HUBERTUS VERENIGING VLAANDEREN v.z.w.
Lambertmontlaan 410
1030 Brussel
Tel 02 - 242 00 45
Fax 02 - 248 25 95
info@jachtinfo.be
www.jachtinfo.be