Hoe begin ik eraan ?

Hoewel reeds talloze keren bewezen is dat de overheid er niet toe in staat is de veiligheid van haar bevolking overal en altijd te waarborgen, is de politiek nog steeds van oordeel dat enkel de overheid wapens mag bezitten. Het wapenbezit bij burgers wordt dus als een uitzondering beschouwd. Wapenbezit veronderstelt een verantwoordelijkheidzin inzake het veilig omgaan met een wapen, veilig opslaan en het strikt opvolgen van alle regelgeving. Bovendien vereist wapenbezit ook dat men jaarlijks lidgeld betaalt bij een schietstand en regelmatig (minstens 10 keer per jaar) gaat schieten. Wie al deze inspanningen wil doen, kan aan het schieten veel plezier beleven. Schieten vereist concentratie en is daarom een zeer ontstressende activiteit. Het helpt ook om zelfbeheersing en kalmte te leren. Om aan sportschieten te kunnen doen, zijn volgende elementen nodig:

  • Een erkende schietstand, meestal uitgebaat door een schuttersclub
  • Begeleiding
  • De nodige documenten om het wapen te kunnen hanteren;
  • Een wapen

Hierna lichten we kort de stappen toe. U vindt elders op deze website meer informatie over het statuut van de sportschutter, en over de wapenwetgeving.