Wapenbezitters

Het aantal bezitters van legale wapens wordt in ons land geschat op ongeveer 600.000. In ongeveer 1 huishouden op 5 zijn er wapens. Ons land kent een evenwichtige regelgeving. Wapenbezit is in veel gevallen mogelijk.

De wapenbezitter heeft er alle belang bij om zich goed te informeren. Al te vaak zien wij dat verkeerde informatie wordt gegeven door overheidsdiensten. Net zoals de bestuurder van een motorvoertuig de wegcode moet kennen, moet een wapenbezitter de regels rond wapens stevig in de vingers hebben. Via deze website en publicaties wil Wapenunie u helpen zodat u goed geïnformeerd bent over uw rechten en plichten.

Het menu aan de linkerkant van deze pagina gidst u naar de juiste informatie.

Eerst behandelen we de aankoop van een wapen. Welke vergunning moet u aanvragen ? Welke zijn de voorwaarden ? Hoe verloopt de aanvraag ? Welke formaliteiten vervullen bij aankoop ?
Een wapen kan niet gebruikt worden zonder munitie. U vindt meer informatie over de munitie die u mag bezitten, over de formaliteiten bij aankoop, overdracht van munitie, niet-toegelaten munitie, etc…

De wapenvergunning geeft u rechten om een wapen te bezitten en te gebruiken, maar legt u ook verplichtingen op. Als verantwoordelijk wapenbezitter is het belangrijk hier de nodige aandacht aan te besteden..

Een actief wapenbezitter moet regelmatig aan schietactiviteiten deelnemen. Dit kan enkel op een erkende schietstand. U vindt hier meer informatie over de regels voor vervoer van uw wapen naar de schietstand. Ook geven we de belangrijkste regels mee die op de schietstand van toepassing zijn. Elke schietstand moet daarnaast nog een eigen reglement hebben. U dient zich steeds te informeren bij de schietstand.

Voor het dragen van een wapen is in principe een wapendrachtvergunning vereist. Een wapenbezitter mag echter zijn wapen ook dragen op zijn verblijfplaats, voor zover dit niet zichtbaar is van op een openbare plaats of weg. De regels rond wapendracht worden hier verder toegelicht.


Vuurwapens kunnen gevaarlijk zijn in de verkeerde handen. Er bestaan regels over de voorzorgen die u moet nemen bij het bewaren van uw wapens. Elke wapenbezitter moet deze regels strikt opvolgen, u kunt immers aansprakelijk gesteld worden indien misbruik van uw wapens mogelijk geweest is door het onveilig opbergen van uw wapens.

Ook bij het vervoer gelden strikte veiligheidsregels.


U kunt eveneens wapens verkopen. Als dat geen handelsactiviteit is, heeft u hier geen erkenning als wapenhandelaar voor nodig. Ook bij de verkoop moeten alle formaliteiten strikt worden nageleefd. U kunt aansprakelijk gesteld worden indien u als verkoper fouten maakt bij het papierwerk.