Raad van State - arrest nr. 180.175 - vervoer van wapens - art. 21 wapenwet

Ingediend door NicoD op di, 07/21/2020 - 19:25
Informatie
Rechtscollege
Raad van State
Datum

Feiten:

Tijdens een politie controle stelt men vast dat een jager zijn wapens in de wagen legt zonder ze behoorlijk te verpakken. Tevens ligt de munitie te slingeren in het volledige voertuig.

De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen gaat over tot intrekking van het recht om wapens voorhanden te hebben (toepassing van art. 13, al. 2 wapenwet). De beslissing wordt gemotiveerd op grond van het feit dat de wapens op een onveilige manier vervoerd worden. Tevens wordt de beslissing gemotiveerd op basis van artikel 21 wapenwet, dat op 1 september 2008 in werking is getreden.

Getoetste bepalingen:

artikel 21 wapenwet (vervoer wapens)
artikel 17 KB 20 september 1991 tot uitvoering van de wapenwet

Beslissing Raad van State:

De Raad van State oordeelt dat de beslissing van de gouveur niet behoorlijk gemotiveerd is, vermits artikel 21 van de wapenwet niet van toepassing was op het ogenblik dat de feiten gepleegd zijn.

Artikel 17 van het uitvoeringsbesluit wapenwet was, ten tijde van de feiten (december 2005) enkel van toepassing voor het vervoer van verweerwapens. Het vervoerde wapen was een jachtwapen. Artikel 17 van het KB was dus niet van toepassing.

Uit het feit dat de betrokkene aanvaardt heeft om een minnelijke schikking te betalen aan het parket kan niet worden afgeleid dat hij de vermeende inbreuken op de wetgeving erkent.