RvSt arrest 233.646 van 27 januari 2016

Ingediend door NicoD op di, 07/21/2020 - 20:33
Informatie
Rechtscollege
Raad van State
Datum

Een wapenbezitter vraagt aanvankelijk wapenvergunningen aan (en hernieuwing van bestaande vergunningen) voor 69 wapens.

Deze vergunning wordt aanvankelijk geweigerd omdat de Federale Wapendienst vindt dat dergelijk aantal wapens te hoog is voor de wettige reden "sportief - en recreatief schieten". In het kader van onderhandelingen tijdens de behandeling van het administratief beroep, laat de aanvrager zich door de politie overtuigen om zijn aanvragen te beperken tot 20 wapens. De andere wapens zou hij dan "in verzameling" kunnen houden (men leze allicht: via aanvraag van een erkenning als verzamelaar).

Na dit akkoord worden de 15 gevraagde vergunningen toegekend. De erkenning als verzamelaar wordt echter geweigerd, waardoor betrokkene een veertigtal wapens moet van de hand doen.

Betrokkene gaat dan in beroep bij de Raad van State. Daar stelt de RvSt vast dat de aanvrager geen belang heeft bij zijn beroep. Door zijn aanvraag te beperken tot 15 vergunningen, verleende de minster van Justitie hem alle vergunningen die hij vroeg. Hij heeft dus geen belang meer bij het instellen van een beroep vermits hij alle vergunningen gekregen heeft die hij gevraagd heeft. Betrokkene had immers ook nooit afstand gedaan van de beperking van zijn aanvraag toen ook duidelijk was dat hij zijn erkenning als verzamelaar niet kreeg.

Dit arrest illustreert nogmaals dat het zeer gevaarlijk is om, zonder deskundig advies, in onderhandelingen te treden met de overheid. Elke toegeving heeft immers ook een impact op de latere mogelijkheden om desgevallend nog de rechten te vrijwaren via een procedure.

Voor de tekst van het arrest, zie deze link.