Herladen van munitie door particulieren voor eigen gebruik

Ingediend door NicoD op
Publicatiedatum

Naar aanleiding van vragen gesteld door enkele sportschutters, heeft Sport Vlaanderen aan de gemachtigde schietsportfederaties gevraagd om hun leden te informeren over de gevaren van herladen.

Eerst wordt, uiteraard volkomen terecht, gewezen op een veiligheidsrisico.

Maar dan bevat het bericht een opeenstapeling van onvolledigheden en onjuistheden. Er wordt gezegd dat wie thuis voor eigen gebruik herlaadt een "springstoffenfabriek" exploiteert die is ingedeeld onder de zwaarste klasse van de springstoffenwet. Dus een klasse 1 vergunning af te geven door de bestendige deputatie. Er wordt herinnerd dat een inbreuk op deze wet de intrekking van de sportschutterslicentie tot gevolg kan hebben. Voorts wordt nog gezegd dat er misschien ook nog een omgevingsvergunning of melding nodig is en dat een aanpassing van de brandverzekering vereist is.

Dit standpunt kan niet worden bijgetreden omdat het onjuist is. De FOD Economie beweert inderdaad al enige jaren dat voor het thuis herladen een vergunning als springstoffenfabriek nodig is, zelfs als de hoeveelheden springstof beperkt zijn tot 2kg onverwerkt kruit en enkel voor eigen gebruik herladen wordt. Dit standpunt is niet alleen juridisch onjuist bevonden (zie verder), maar mist ook elke realiteitszin omdat iemand die dus thuis enkele patronen herlaadt in dezelfde categorie wordt ingedeeld als iemand die morgen een vuurwerkfabriek wil beginnen. Het is belangrijk om te weten dat dit standpunt van de FOD Economie wordt tegengesproken in de rechtspraak. De correctionele rechtbank van Brussel oordeelde op 5 april 1991 dat het vervaardigen van patronen voor persoonlijk gebruik buten elke beroeps- of handelsactiviteit om, niet strafbaar is (zie Commentaar Strafrecht & strafvordering, tw. Springstoffen, p. 5; Corr. Brussel 5 april 1991, RDP 1991, 880).

Ook wat de milieuvergunning betreft, is het onwaarschijnlijk dat het herladen voor eigen gebruik een ingedeelde inrichting zou uitmaken. Vanaf 100kg opgeslagen springstof is wel een omgevingsvergunning klasse 2 nodig.

Het argument van de brandverzekering is evenmin niet overtuigend. Het opslaan van 2kg rookzwak kruit houdt immers minder risico's in dat het parkeren van een voertuig met volgetankte brandstoftank in een garage.

Er zijn dus geen redenen tot paniek. Wie zich houdt aan de hoeveelheden opgelegd in de springstofwetgeving heeft weinig kans om vervolgd te worden.