Parlementaire Vragen

Datum Oplopend sorteren Titel
Mondelinge vraag 16 januari 2019 over bezit laders
Schriftelijke vraag 54-1-002936 - federale wapendienst - gebruik schietstanden door criminelen
Mond. Vr 27.589 - Gebruik van schietstanden door criminelen volgens de Federale Politie
Nieuwe regularisatieperiode - impact beroep vernietiging KB
Vraag van de heer Koenraad Degroote aan de minister van Justitie over "de regularisatie van wapens"
Vraag van mevrouw Annick Lambrecht aan de minister van Justitie over "een nieuweamnestieperiode voor wie nog onvergunde wapens heeft
Vraag van de heer Stefaan Van Hecke aan de minister van Justitie over "de illegale verkoop van blanke wapens"
Parl. Vr. van dhr. Clarinval (MR) omtrent aanpassingen EU vuurwapenrichtlijn
Mondelinge Vraag afschaffing HFD Wapens (dhr. Carinval, MR)
Mondelinge vraag over nieuwe aangifteperiode voor wapens
Parl. Vr. van de heer Koenraad Degroote aan de minister van Justitie over "de wapenvergunning" (nr. 4612)
Vraag om uitleg van de heer Patrick De Groote aan de minister van Justitie over «het recreatief gebruik van wapens» (nr. 5‑2893)
Schriftelijke vraag nr. 5-8384 - Afgedankte politiewapens - Verkoop - Cijfermateriaal - Verboden wapenhandel
Vraag nr. 806 van Stefaan Van Hecke (Groen!) van 5 februari 2013 over halfautomatische aanvalswapens
Mondelinge vraag over «een wereldwijde campagne tegen individueel wapenbezit» (nr. 5‑763)
Sportschutterslicenties - overleg
Vraag om uitleg over «de nietigverklaring door de Raad van State van een beslissing om geen wapenvergunning toe te kennen» (nr. 5-2538)
Schriftelijke vraag nr. 5-7157 - proefbank - kosten
Schriftelijke vraag nr. 5-7158 - Controle op wapens - Kosten - Wapendiensten van de gouverneurs - Centraal wapenregister - Lokale politie
Vraag van dhr. Roegiers (SPA) over het gebruik van rambowapens voor sportief en recreatief schieten
Mondelinge vraag Kamercommissie Justitie dd. 18 april 2012 omtrent de afschaffing HFD wapens
Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over «het actieplan tegen de illegale wapenhandel» (nr. 5-441)
Mondelinge vragen over strijd tegen de wapenhandel en het vrij aankopen van vuurwapens op de Belgische markt
Vraag om uitleg over «de vrij verkrijgbare vuurwapens wegens het niet meer vervaardigen van aangepaste munitie»
Vraag om uitleg van de heer Patrick De Groote aan de minister van Justitie over «de overeenstemming van het type wapen met de reden waarvoor het gevraagd wordt» (nr. 5‑2892)