Grondwettelijk Hof - arrest 2008/58 van 19 maart 2008

Ingediend door NicoD op di, 07/21/2020 - 19:28
Informatie
Rechtscollege
Grondwettelijk Hof
Datum

In dit arrest doet het Grondwettelijk Hof uitspraak over de grondwettelijkheid van de regeling inzake "rechten en retributies" zoals die door de programmawet van 27 december 2006 werden ingevoerd in hoofdstuk 20 van de wapenwet.

Het Hof besluit NIET tot de vernietiging van de rechten en retributies

Bijlagen