Munitie

U kunt munitie aankopen met uw wapenvergunning. Uiteraard kunt u met de vergunning enkel munitie kopen in het kaliber dat vermeld is op de vergunning.

Bij aankoop zal gevraagd worden de originele vergunning voor te leggen, samen met uw identiteitskaart.

De hoeveelheid munitie die u thuis kunt opslaan is beperkt. In alle patronen samen mag niet meer dan 10 kg kruit zijn verwerkt. Doorgaans bevat een patroon voor een handvuurwapen ongeveer 0,5 gram kruit. Een hagelpatroon bevat ongeveer 2 gram kruit. Voor een geweerpatroon varieert de hoeveelheid kruit tussen 2 en 5 gram, naargelang het kaliber.

U kunt geen “opensplijtende” munitie (zgn. “hollow-points”) aankopen voor handvuurwapens. Explosieve, indringende of brandstichtende munitie is altijd verboden.

Daarnaast is het eveneens verboden om munitie, hulzen of projectielen te verkopen op afstand en te versturen tussen particulieren.