Overdracht | verkoop

U kunt een vergunningsplichtig wapen enkel verkopen aan wie het wapen mag bezitten. In elk geval moet u de identiteit van de koper nagaand oor zijn identiteitskaart te vragen. Het is verboden om vuurwapens over te dragen aan een minderjarige.

Het is ook verboden om wapenhandel te drijven zonder erkenning. Wie veel wapens aankoopt en verkoopt, kan als illegale wapenhandelaar worden beschouwd. Particulieren kunnen enkel occasioneel of eenmalig wapens verkopen.

De volgende situaties zijn mogelijk:

 • de koper heeft een vergunning van de gouverneur (“model 4”). In dit geval  kijkt u na of de vergunning geldig is voor uw wapen (zelfde type en kaliber). U moet ook nakijken wanneer de vergunning is afgegeven. Als de vergunning meer dan 3 maanden geleden is afgegeven, is ze van rechtswege nietig. U overtreedt de wet als u het wapen verkoopt aan iemand met vervallen vergunning.  U handelt verder als volgt:
  • luiken A en B vult u volledig in (met uw gegevens en de gegevens over het wapen). De koper moet dus beide luiken voorleggen, zoniet kunt u het wapen niet verkopen.
  • u stuurt zelf luik B terug naar de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de verwerver (zie “nuttige adressen”). Dit moet u doen binnen de maand na de overdracht.
  • U geeft het luik A mee aan de koper
  • U stuurt uw luik A (van het verkochte wapen) terug naar de gouverneur van uw verblijfplaats. Het is raadzaam op uw luik A te vermelden (bv op de achterkant) aan wie u het wapen verkocht heeft (naam + nummer vergunning).
 • de koper heeft een jachtverlof:
  • Vooreerst moet u nakijken of het jachtverlof geldig is (valideringsvignet voor het betrokken jaar)
  • U moet eerst nakijken of het wapen toegelaten is voor de jacht op basis van het jachtverlof dat wordt voorgelegd. U dient dus de regelgeving over de jacht die van toepassing is op de plaats waar het jachtverlof geldig is te gaan onderzoeken. Dus als iemand een Waals jachtverlof voorlegt, dient u de Waalse jachtwetgeving te bekijken. Als iemand een Nederlands jachtverlof voorlegt, dient u de Nederlandse regelgeving te bekijken. Dit is in de praktijk vooral relevant voor de jachtwapens in kaliber .22LR. Door de werking van de jagerslobby is Vlaanderen zowat het enige gebied ter wereld waar het jagen met een wapen in kaliber .22 met randvuur niet is toegestaan
  • Vervolgens moet u ook de identiteitskaart van de jager vragen.
  • U dient een formulier van overdracht “model 9” in te vullen in drie exemplaren.
   • U vult het formulier in
   • U stuurt TWEE exemplaren naar de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de koper
   • U houdt 1 exemplaar zelf
   • U maakt een kopie van het document voor de koper
 • De koper heeft een sportschutterslicentie
  • U dient eerst na te kijken of de sportschutterslicentie nog geldig is (valideringsvignetten op de achterkant in Vlaanderen, kaart voor het betrokken jaar in Wallonië)
  • U mag NOOIT een wapen verkopen aan iemand met een voorlopige sportschutterslicentie (licence provisoire).
  • U moet nakijken of het wapen op de SSL geregistreerd kan worden:
   • eerst moet u nagaan of het wapen ontworpen is voor het sportschieten.
   • Daarna moet u kijken of het wapen voorkomt op een lijst van technische criteria (zie MB van 15 maart 2007
   • U dient een formulier van overdracht “model 9” in te vullen in drie exemplaren.
  • U vult het formulier in:
   • U stuurt TWEE exemplaren naar de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de koper
   • U houdt 1 exemplaar zelf
   • U maakt een kopie van het document voor de koper
 • De koper heeft een erkenning als verzamelaar of als wapenhandelaar
  • U vraagt de identiteitskaart van de koper en diens erkenning
  • U noteert het erkenningsnummer (2/…. Of 3….) op uw vergunning
  • er dient te worden bekeken of een formulier van overdracht model 9 dient te worden opgemaakt (bij verkoop van een wapen dat geregistreerd is via jachtverlof of sportschutterslicentie) dan wel of het luik A van de vergunning terug dient te worden gestuurd naar de gouverneur.
  • Als u twijfelt aan de echtheid van een erkenning, kan u hierover inlichtingen vragen bij de proefbank voor vuurwapens (zie “nuttige adressen”)