Naar de schietstand

De enige plaats waar u met een wapen kunt schieten, is op een erkende schietstand.

Het aantal schietstanden in ons land is beperkt. U zult dus steeds een belangrijke afstand moeten afleggen.  U dient de regels over vervoer strikt op te volgen (zie verder).

U zult eveneens rekening moeten houden met de regels die van toepassing zijn op de schietstand:

  • Verbruik van alcoholische dranken voor het schieten is verboden
  • U dient steeds te noteren in het register van de schietstand wanneer u de schietruimte betreedt en wanneer u deze weer verlaat. Eveneens moet het type wapen en het kaliber worden ingevuld. U dient geen andere gegevens (zoals bv een adres, rijksregisternummer, …) in te vullen. U dient zich ook te schikken naar het reglement van de schietstand en eventuele bijkomende registraties (bv met een badge) te doen.
  • Indien u geen houder bent van een jachtverlof of sportschutterslicentie, zult u jaarlijks een uittreksel strafregister moeten afhalen bij het gemeentebestuur. De schietstand uitbater moet immers steeds in het bezit zijn van uw uittreksel strafregister dat niet ouder mag zijn dan 1 jaar.

 

Eveneens dient u zeer strikt de veiligheidsregels op de schietstand na te leven. Overtreding van deze regels is niet alleen zeer gevaarlijk, maar ZAL automatisch leiden tot het intrekken van alle wapenvergunningen. Elke stand heeft specifieke veiligheidsregels.

De volgende basisregels moet u altijd in acht nemen:

  • Het wapen wordt enkel neergelegd als het zichtbaar ontladen is (open, magazijnen verwijderd)
  • De loop van het wapen wijst steeds in de richting van de kogelvanger
  • U mag enkel aan de trekker komen indien u aan het mikken bent op het doel
  • Bij alarm dient u het wapen te ontladen, veilig neer te leggen en u minstens 1 meter te verwijderen van de schietlijn